Norway grantsMinisterstwo zdrowiaPowiat koszaliński

Program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim

Aktualności

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Kinie Zorza a Sianowie odbyło się uroczyste spotkanie kończące całą kampanie antynikotynową wraz z wykładem prowadzonym przez specjalistę z zakresu uzależnień nikotynowych.

Konkurs kierowany był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koszalińskiego i oceniany w dwóch kategoriach:

a) KATEGORIA I - dla uczniów szkół podstawowych,

b) KATEGORIA II - dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W okresie od 06.10. 2016 r. do 16.11. 2016 r. wpłynęło po 6 prac filmowych w każdej z kategorii. Oceny nadesłanych filmów dokonała komisja konkursowa, w składzie: Magdalena Tucka - przedstawiciel powiatu koszalińskiego, Joanna Krężelewska - dziennikarka „Głosu Koszalińskiego”, Marcin Stefanowski - zastępca redaktora naczelnego „Głosu Dziennika Pomorza”, Paweł Strojek - dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Nad prawidłowym przebiegiem prac komisji nadzór pełniła Agnieszka Kryczyńska - Kierownik Projektu. Laureaci konkursu otrzymali bony upominkowe do sklepu fotograficznego.

 

 • FOTO1
 • FOTO10
 • FOTO11
 • FOTO12
 • FOTO13

W związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Zdrowia na realizację bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach projektu "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim", również wśród mieszkańców miasta Koszalin, zapraszamy Mieszkańców do wypełnienia ankiety wraz z oświadczeniem i poddania się badaniom.

Wypełnioną ankietę należy:
- dostarczyć do Biura Projektu (Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pok. 414 A),
 lub
- dostarczyć do jednego z dwóch punktów Laboratorium VITALABO
(ul. Zwycięstwa 204 A - Przychodnia Wojskowa; ul. Lelewela 7 - Przychodnia Rodzinna)

Ilość miejsc ograniczona! ZAPRASZAMY!

 

ANKIETA Z ZAKRESU ZMIAN NOWOTWOROWCH JELITA GRUBEGO I ODBYTU CRC

ANKIETA Z ZAKRESU ZMIAN NOWOTWOROWYCH GRUCZOŁU KROKOWEGO

OŚWIADCZENIE

 

Ważna informacja:

Badania skierowane są dla mieszkańców powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin w grupie wiekowej:

- wykrywanie nowotworów jelita grubego i odbytu : 40-70 lat

- wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego: 35-70 lat

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami.Na miejscu pojawili się przedstawiciele biura projektu „Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, a także wykonawcy badań: Laboratorium VITALABO. Na miejscu była możliwość skorzystania z bezpłatnych badań laboratoryjnych realizowanych w ramach projektu w kierunku markerów nowotworowych jelita grubego (CEA; CA 19.9 GI-MA) oraz gruczołu krokowego (PSA Całkowity), a także badania smokolizerem – urządzeniem badającym zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Do darmowych badań zachęcał Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska- Ryszard Wątroba.

 • Badania-w-Suchej-Koszaliskiej-2
 • Badania-w-Suchej-Koszaliskiej-3
 • Badania-w-Suchej-Koszaliskiej-4
 • Badania-w-Suchej-Koszaliskiej-5
 • Badania-w-Suchej-Koszaliskiej-6

 

 

Powiat Koszaliński –

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. Przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu na nośnikach reklamowych typu billboard na terenie powiatu koszalińskiego”,
na potrzeby realizacji projektu

„Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej
w powiecie koszalińskim”

Powiat Koszaliński –

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. Kompleksowe przygotowanie, zredagowanie, wydruk oraz dystrybucja publikacji o tematyce zdrowego żywienia”,
na potrzeby realizacji projektu

„Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej
w powiecie koszalińskim”

sucha koszalińska

W dniu 07 grudnia 2016 r. w Hotelu GROMADA w Koszalinie, odbyła się druga w ramach projektu "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" konferencja. Przybyłych gości przywitał Starosta Koszaliński   - Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński - Dariusz Kalinowski.

O zrealizowanych zadaniach, celach, rezultatach oraz wskaźnikach informowała w swoim wystąpieniu Kierownik Projektu - Agnieszka Kryczyńska. Na przestawionej prezentacji została omówiona historia projektu, statystki dotyczące badań profilaktycznych, które do tej pory zostały przeprowadzone na terenie powiatu koszalińskiego.

Z zakresu badań profilaktycznych dotyczących wykrywalności nowotworów oskrzela i płuca skorzystało 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego, limit badań, który przewidywał projekt został osiągnięty. Osoby, które będą chętne do skorzystania z badania ankietowego dot. tego zakresu przyczynią się do stworzenia raportu epidemiologicznego. Raport będzie przedstawiał problemy zdrowotne mieszkańców powiatu i umożliwi w przyszłości analizę problemów nowotworowych.

Z badań profilaktycznych w kierunku markerów nowotworowych jelita grubego CEA; CA 19.9 (GI-MA) skorzystało 423 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Do osiągniecia limitu pozostało niespełna 570 badań z tego zakresu

Badania markerów nowotworowych PSA całkowity, przeznaczonych dla mężczyzn z terenu powiatu koszalińskiego, znajdujących się w grupie wiekowej 35-70, skorzystały do tej pory 223 osoby, projekt zapewni badania dla grup 800 osób.

Podsumowując statystczne osiągnięcia, obecnie przeprowadzonych zostało ok. 8 000 badań ankietowych na planowana liczbe 15 000. Agnieszka Kryczyńska zachęcała także do głosowania w konkursie dot. Organizacja Odpowiedzialna Społecznie w ramach kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu prowadzonej w ramach projektu. Szczegóły i możliwość oddania głosu na wybrana firmę, kandydująca do miana odpowiedzialnej społecznie, można znaleźć na stronie www.odpowiedzialna-organizacja.pl

Podczas konferencji głos zabrali również:
* Pani lek. med. Iwona Tołkacz - Mil, z-ca dyr. ds. lecznictwa w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, obrazując zagrożenie jakie niesie choroba nowotworowa oskrzeli i płuc, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń.
* Przedstawiciel Laboratorium VITALABO Oddział w Koszalinie - Pan Kamil Krawczyk przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w przeprowadzonych badaniach profilaktycznych z zakresu nowotworu jelita grubego CEA oraz gruczołu krokowego PSA Całkowity jednocześnie zachęcając mieszkańców powiatu koszalińskiego do korzystania z bezpłatnych badań.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, włodarzom gmin powiatu koszalińskiego, przedstawicielom z Urzędu Miasta Koszalin, dyrektorom jednostek oraz zakładów działających na terenie powiatu, a także radnym, sołtysom i mieszkańcom za uczestnictwo, chęć współpracy i pomoc w dalszych działaniach.

 • IMG_1011
 • IMG_1016
 • IMG_1019
 • IMG_1023
 • IMG_1024

W dniu 06 grudnia 2016 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla jednostek oświatowych powiatu koszalińskiego w ramach projektu „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”.Udział w konkursie wzięło łącznie 17 placówek i 101 osób indywidualnych.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński- Dariusz Kalinowski.

Wyniki konkursu: http://zdrowie.powiat.koszalin.pl/pl/308-konkurs-plastyczny-2

-Prezentacja nagrodzonych prac

 • IMG_0985
 • IMG_0986
 • IMG_0990
 • IMG_0996a
 • IMG_0998

Zapraszamy mieszkańców powiatu koszalińskiego na II konferencję w ramach projektu pn: "Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim". Ilość miejsc ograniczona !
Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program planowanego spotkania. ZAPRASZAMY!

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„ZWALCZAMY NOWOTWORY – PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

7 GRUDNIA 2016 R. HOTEL GROMADA, KOSZALIN.

11:00 – 11:30

Rejestracja uczestników konferencji.

11:30 – 12:00

Przywitanie gości,
wystąpienie Starosty Koszalińskiego Mariana Hermanowicza

12:00 – 12:30

Informacje o Projekcie, bieżąco realizowanych działaniach, pierwszych efektach – wynikach prowadzonych specjalistycznych badań.
Kierownik Projektu Agnieszka Kryczyńska

12:30 – 13:00

Wykład dot. chorób nowotworowych oskrzeli i płuc
Lek. med. Iwona Tołkacz - Mil, z-ca dyr. ds. lecznictwa w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

13:00 – 13:30

Diagnostyka laboratoryjna nowotworów – Koordynator Regionu Arkadiusz Hamerla, Laboratoria Medyczne VITALABO, Koszalin

13:30 – 14:00

Podziękowanie za udział,
poczęstunek w Restauracji „NEW – ARKA”, Hotel Gromada

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

W RAMACH KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU KOSZLIŃSKIEGO

Udział w konkursie wzięło 17 placówek i 101 osób indywidualnych:

Zespół Szkół im. Kard. I. Jeża w Tymieniu
Szkoła Podstawowa w Polanowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie
Świetlica Wiejska w Nacławiu
ZS Dargiń
Szkoła Podstawowa w Boninie
Szkoła Podstawowa w Dunowie
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie
Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
Zespół Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie

 

Wyróżnienie dla placówek

SP nr 1 w Sianowie

Opiekun: Jolanty Górzyńskiej
Podopieczni: Paula Solnica; Krzysztof Tworski; Małgorzata Zagajewska; Hubert Maślanka; Marcel Opala; Nela Rzeszutek; Nikola Pianko; Lilia Hnat; Bartłomiej Gajownik; Julia Grabowska)

SP w Dunowie

Opiekun: Iwony Moszyńskiej

Podopieczni: Nina Rybardzyk; Julia Kowalczyk; Miłosz Markiewicz; Julia Marzec; Julia Jaroszewicz; Kimi Wiśniewski; Klaudia Studzińska; Przemek Domagalski; Oliwia Leonowicz; Piotr Kozarzewski

Praca indywidualana  (Szkoła Podstawowa):

za zajęcie I miejsca (SP w Dunowie)
Patryk Trafny - pod opieką Iwony Moszyńskiej
za zajęcie II miejsca (Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej):
Michał Urtnowski - pod opieką Marty Żuchowskiej
za zajęcie III miejsca (SP w Dunowie)

Katarzyna Brzostko

Opiekun: Małgorzaty Śmiałkowskiej

Praca indywidyalna (Szkoła Podstawowa grupa młodszych uczestników):

za zajęcie I miejsca (SP w Nacławiu)
Dominika Woźna - pod opieką Agnieszki Kalickiej
za zajęcie II miejsca (SP w Nacławiu)
Maja Schultz - pod opieką Agnieszki Kalickiej
za zajęcie III miejsca (Filia Szkoły w Nacławiu)
Szymon Wojewoda

Opiekun: Elżbiety Zielińskie

Nagroda główna dla SP nr 1 w Sianowie- KATEGORIA GRUPOWA

Opiekun: Katarzyna Krawczyk

Podopieczni: Wiktoria Ruziewicz; Alan Dumański, Sebastian Jabłonski, Wojciech Sochiński; Jagoda Korlaga; Krystian Bajek; Inez Babicz; Miłosz Sadałowski; Sylwia Sadoska; Sandra Czupajło.)

Nagroda główna dla Przedszkola Samorządowego

w Rosnowie- KATEGORIA GRUPOWA

Opiekun: Ewa Wochna

Podopieczni: Hanna Faluta; Lena Perczyńska; Wiktoria Patrzykowska; Oliwia Szymborska; Zosia Kulas; Franek Rybaczek; Lena Wochna; Kinga Kilijańska.

Podkategorie

FB FindUsonFacebook online 248 pl PL

Kalendarz

Maj 2017
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Poradnie lekarzy POZ