31 sierpnia 2017 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się spotkanie Lokalnego Zespołu koordynującego realizację Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.); art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 poz. 882 t.j.); § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r., poz.458) powołany został Uchwałą Nr 292/2017 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 7 czerwca 2017 r., Lokalny Zespół koordynujący realizację Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, w składzie:
1) Agnieszka Kulesza – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Koszalinie – przewodnicząca Zespołu;
2) Dariusz Kalinowski - Wicestarosta Koszaliński;
3) Agnieszka Mróz - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie;
4) Karolina Szaranek – Starszy Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
5) Grażyna Gała – Psycholog w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Koszalinie;
6) Jacek Sztucki – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koszalinie;
7) Małgorzata Dyk - Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego, Stowarzyszenie "Niepełnosprawni w Domu i Środowisku";
8) Kamila Kurek - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach;
9) Ewa Kaczanowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie;
10) Rafał Strugała - lekarz psychiatra;
11) Marzena Pawłowska - Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

 

Podczas spotkania, zespół pozytywnie zaopiniował stworzony Program wraz z Przewodnikiem informującym o lokalnie dostepnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oba dokumenty w najbliższym czasie zostaną przedstawione Radnym i Mieszkańcom powiatu koszalińskiego.

zespół

FB FindUsonFacebook online 248 pl PL

Kalendarz

Maj 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31