zdjęcie podpis porozumienia

 

22 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim, pełniącym funkcję Lidera partnerstwa a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, będącym Partnerem Projektu, zawarte zostało porozumienie w celu aplikowania o dofinansowanie Projektu w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Konkurs nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Na mocy niniejszego porozumienia, po otrzymaniu dofinansowania w przedmiotowym konkursie, strony zawrą pisemną umowę partnerską wspólnej realizacji Projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Projekt zaplanowano również dla mieszkańców naszego powiatu, z zakresu badań raka jelita grubego, w okresie ok. 4,5 roku zostałoby przebadanych 3 000 osób. W tym celu, w jednym z działań Projektu, zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu do badań – videokolonoskopu.

Przypomnijmy, iż w ostatnich latach (2014-2017) Powiat Koszaliński dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia i Norweskich Mechanizmów Finansowych, realizował Projekt pn. „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, w którym przeprowadzono 3000 bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu, w zakresie nowotworów płuc i oskrzeli, męskich narządów płciowych oraz jelita grubego. Przeprowadzone na szeroką skalę działania informacyjno – promocyjne przyczyniły się do pobudzenia świadomości mieszkańców i ukazały jak ogromna jest skala zagrożeń nowotworowych w naszym regionie. Zainteresowanie tym projektem przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Widząc chęć i otwartość mieszkańców na korzystanie z tego typu badań, postanowiliśmy raz jeszcze przyczynić się do poprawy zdrowia naszych Mieszkańców.

Wyniki ogłoszonego konkursu będą znane już pod koniec lutego 2018 r.

Pamiętajmy! Rak to nie wyrok, a tylko profilaktyką i dbaniem o własne zdrowie jesteśmy w stanie go pokonać.

 

Na zdjęciu: Dyrektor SP ZOZ MSW w Koszalinie - Elżbieta Czeszewska; Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych - Monika Zaręba; Starosta Koszaliński - Marian Hermanowicz; Wicestarosta Koszaliński - Dariusz Kalinowski.

Kalendarz

Lipiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31