Aktualności

Powiat Koszaliński –

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia

pn. Kompleksowe przygotowanie, zredagowanie, wydruk oraz dystrybucja publikacji o tematyce zdrowego żywienia”,
na potrzeby realizacji projektu

„Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej
w powiecie koszalińskim”

sucha koszalińska

W dniu 07 grudnia 2016 r. w Hotelu GROMADA w Koszalinie, odbyła się druga w ramach projektu "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" konferencja. Przybyłych gości przywitał Starosta Koszaliński   - Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński - Dariusz Kalinowski.

O zrealizowanych zadaniach, celach, rezultatach oraz wskaźnikach informowała w swoim wystąpieniu Kierownik Projektu - Agnieszka Kryczyńska. Na przestawionej prezentacji została omówiona historia projektu, statystki dotyczące badań profilaktycznych, które do tej pory zostały przeprowadzone na terenie powiatu koszalińskiego.

Z zakresu badań profilaktycznych dotyczących wykrywalności nowotworów oskrzela i płuca skorzystało 1000 mieszkańców powiatu koszalińskiego, limit badań, który przewidywał projekt został osiągnięty. Osoby, które będą chętne do skorzystania z badania ankietowego dot. tego zakresu przyczynią się do stworzenia raportu epidemiologicznego. Raport będzie przedstawiał problemy zdrowotne mieszkańców powiatu i umożliwi w przyszłości analizę problemów nowotworowych.

Z badań profilaktycznych w kierunku markerów nowotworowych jelita grubego CEA; CA 19.9 (GI-MA) skorzystało 423 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Do osiągniecia limitu pozostało niespełna 570 badań z tego zakresu

Badania markerów nowotworowych PSA całkowity, przeznaczonych dla mężczyzn z terenu powiatu koszalińskiego, znajdujących się w grupie wiekowej 35-70, skorzystały do tej pory 223 osoby, projekt zapewni badania dla grup 800 osób.

Podsumowując statystczne osiągnięcia, obecnie przeprowadzonych zostało ok. 8 000 badań ankietowych na planowana liczbe 15 000. Agnieszka Kryczyńska zachęcała także do głosowania w konkursie dot. Organizacja Odpowiedzialna Społecznie w ramach kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu prowadzonej w ramach projektu. Szczegóły i możliwość oddania głosu na wybrana firmę, kandydująca do miana odpowiedzialnej społecznie, można znaleźć na stronie www.odpowiedzialna-organizacja.pl

Podczas konferencji głos zabrali również:
* Pani lek. med. Iwona Tołkacz - Mil, z-ca dyr. ds. lecznictwa w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, obrazując zagrożenie jakie niesie choroba nowotworowa oskrzeli i płuc, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie schorzeń.
* Przedstawiciel Laboratorium VITALABO Oddział w Koszalinie - Pan Kamil Krawczyk przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w przeprowadzonych badaniach profilaktycznych z zakresu nowotworu jelita grubego CEA oraz gruczołu krokowego PSA Całkowity jednocześnie zachęcając mieszkańców powiatu koszalińskiego do korzystania z bezpłatnych badań.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, włodarzom gmin powiatu koszalińskiego, przedstawicielom z Urzędu Miasta Koszalin, dyrektorom jednostek oraz zakładów działających na terenie powiatu, a także radnym, sołtysom i mieszkańcom za uczestnictwo, chęć współpracy i pomoc w dalszych działaniach.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.zdrowie.powiat.koszalin.pl/images/gallery/galeria-88

W dniu 06 grudnia 2016 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla jednostek oświatowych powiatu koszalińskiego w ramach projektu „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”.Udział w konkursie wzięło łącznie 17 placówek i 101 osób indywidualnych.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Starosta Koszaliński – Marian Hermanowicz oraz Wicestarosta Koszaliński- Dariusz Kalinowski.

Wyniki konkursu: http://zdrowie.powiat.koszalin.pl/pl/308-konkurs-plastyczny-2

-Prezentacja nagrodzonych prac

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.zdrowie.powiat.koszalin.pl/images/gallery/galeria-87

Zapraszamy mieszkańców powiatu koszalińskiego na II konferencję w ramach projektu pn: "Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim". Ilość miejsc ograniczona !
Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program planowanego spotkania. ZAPRASZAMY!

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„ZWALCZAMY NOWOTWORY – PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ W POWIECIE KOSZALIŃSKIM”

7 GRUDNIA 2016 R. HOTEL GROMADA, KOSZALIN.

11:00 – 11:30

Rejestracja uczestników konferencji.

11:30 – 12:00

Przywitanie gości,
wystąpienie Starosty Koszalińskiego Mariana Hermanowicza

12:00 – 12:30

Informacje o Projekcie, bieżąco realizowanych działaniach, pierwszych efektach – wynikach prowadzonych specjalistycznych badań.
Kierownik Projektu Agnieszka Kryczyńska

12:30 – 13:00

Wykład dot. chorób nowotworowych oskrzeli i płuc
Lek. med. Iwona Tołkacz - Mil, z-ca dyr. ds. lecznictwa w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

13:00 – 13:30

Diagnostyka laboratoryjna nowotworów – Koordynator Regionu Arkadiusz Hamerla, Laboratoria Medyczne VITALABO, Koszalin

13:30 – 14:00

Podziękowanie za udział,
poczęstunek w Restauracji „NEW – ARKA”, Hotel Gromada

LISTA OSÓB NAGRODZONYCH

W RAMACH KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU KOSZLIŃSKIEGO

Udział w konkursie wzięło 17 placówek i 101 osób indywidualnych:

Zespół Szkół im. Kard. I. Jeża w Tymieniu
Szkoła Podstawowa w Polanowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie
Świetlica Wiejska w Nacławiu
ZS Dargiń
Szkoła Podstawowa w Boninie
Szkoła Podstawowa w Dunowie
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie
Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
Zespół Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby w Iwięcinie

 

Wyróżnienie dla placówek

SP nr 1 w Sianowie

Opiekun: Jolanty Górzyńskiej
Podopieczni: Paula Solnica; Krzysztof Tworski; Małgorzata Zagajewska; Hubert Maślanka; Marcel Opala; Nela Rzeszutek; Nikola Pianko; Lilia Hnat; Bartłomiej Gajownik; Julia Grabowska)

SP w Dunowie

Opiekun: Iwony Moszyńskiej

Podopieczni: Nina Rybardzyk; Julia Kowalczyk; Miłosz Markiewicz; Julia Marzec; Julia Jaroszewicz; Kimi Wiśniewski; Klaudia Studzińska; Przemek Domagalski; Oliwia Leonowicz; Piotr Kozarzewski

Praca indywidualana  (Szkoła Podstawowa):

za zajęcie I miejsca (SP w Dunowie)
Patryk Trafny - pod opieką Iwony Moszyńskiej
za zajęcie II miejsca (Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej):
Michał Urtnowski - pod opieką Marty Żuchowskiej
za zajęcie III miejsca (SP w Dunowie)

Katarzyna Brzostko

Opiekun: Małgorzaty Śmiałkowskiej

Praca indywidyalna (Szkoła Podstawowa grupa młodszych uczestników):

za zajęcie I miejsca (SP w Nacławiu)
Dominika Woźna - pod opieką Agnieszki Kalickiej
za zajęcie II miejsca (SP w Nacławiu)
Maja Schultz - pod opieką Agnieszki Kalickiej
za zajęcie III miejsca (Filia Szkoły w Nacławiu)
Szymon Wojewoda

Opiekun: Elżbiety Zielińskie

Nagroda główna dla SP nr 1 w Sianowie- KATEGORIA GRUPOWA

Opiekun: Katarzyna Krawczyk

Podopieczni: Wiktoria Ruziewicz; Alan Dumański, Sebastian Jabłonski, Wojciech Sochiński; Jagoda Korlaga; Krystian Bajek; Inez Babicz; Miłosz Sadałowski; Sylwia Sadoska; Sandra Czupajło.)

Nagroda główna dla Przedszkola Samorządowego

w Rosnowie- KATEGORIA GRUPOWA

Opiekun: Ewa Wochna

Podopieczni: Hanna Faluta; Lena Perczyńska; Wiktoria Patrzykowska; Oliwia Szymborska; Zosia Kulas; Franek Rybaczek; Lena Wochna; Kinga Kilijańska.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.zdrowie.powiat.koszalin.pl/images/gallery/galeria-86

 

ARYKUŁ 02.2.2016 r. - Głos Koszaliński

biznes artykuł

Od 1 do 30 grudnia wszyscy mieszkańcy powiatu koszalińskiego mogą oddać głos na wybraną firmę lub organizację, która zakwalifikowała się do konkursu "Organizacja Odpowiedzialna Społecznie" w ramach projektu "Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim".

Nie czekaj i Zagłosuj! Zarejestruj się na stronie www.odpowiedzialna-organizacja.pl i kliknij w zakładkę UCZESTNICY

http://odpowiedzialna-organizacja.pl/konkurs-organizacja-odpowiedzialna-spolecznie-etap-ii-glosowanie.html

15267838 1790452924548000 7803539922457427099 n

Zapraszamy mieszkańców powiatu koszalińskiego na spotkania informacyjne wraz z konsultacjami medycznymi w ramach projektu ”Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”, które odbędą się w dniu:

- 01.12.2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kraśniku Koszalińskim o godz. 17:00,

- 08.12.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Parnowie o godz. 17:00.

Podczas spotkań będzie można zapoznać się z realizowanym przez Powiat Koszaliński projektem, zaczerpnąć informacji z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych związanych z układem oddechowym, a także wypełnić jedną z trzech ankiet do wyboru z zakresu badań profilaktycznych w kierunku wykrywania nowotworów:

- płuc i oskrzela (grupa wiekowa 35-70 lat),

- jelita grubego i odbytu(grupa wiekowa 40-70 lat);

- gruczołu krokowego, jądra i innych męskich narządów płciowych (35-70 lat).

Badanie ankietowe umożliwiają dalszą kwalifikacje na bezpłatne badania profilaktyczne i są one skierowane dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w w/w grupach wiekowych.

Na miejscu będzie także możliwość skorzystania z bezpłatnych badań smoklizerem – urządzeniem sprawdzającym zawartć dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

zdjęcie

Kalendarz

Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

POZ

Apteki