Aktualności

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,

20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

senior

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Artykuł ze strony: https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-seniora

Anestezjolog – lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.

Anestezjolog to człowiek, który przynosi ulgę, łagodzi nasz ból. Nie tylko za to należy mu się szacunek, ale i za posiadaną wiedzę oraz odpowiedzialność jaka na nim spoczywa. Święto upamiętnia pierwsze udane zastosowanie narkozy podczas zabiegu operacyjnego, którego dokonał Thomas Morton 16 października 1846 roku.

anestezjolog

www.wikipedia.org

Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.  Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3-krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.

Jeśli nie potrafimy udzielić pomocy osobie poszkodowanej, to warto zapoznać się z miejscami, gdzie znajdują się defibrylatory AED. Jest to małe urządzenie, które może uratować życie. Defibrylatory znajdują się w specjalnie przygotowanych szafkach oznaczonych napisem i logiem. Po ich włączeniu, nagrany głos prowadzi nas przez kolejne etapy udzielenia pomocy.

AED to urządzenie, które powinno być zastosowane podczas każdej utraty funkcji życiowych poszkodowanego. Specjaliści podkreślają, że defibrylacja jest metodą o udowodnionej skuteczności, a szybkie i prawidłowe zastosowanie defibrylatora u poszkodowanego może zwiększyć szansę na jego przeżycie nawet o 60 procent. Średni dojazd karetki w obrębie miasta to 8 minut. A w tym przypadku liczy się każda sekunda. Na szczęście coraz więcej instytucji publicznych, a także prywatnych firm ma już defibrylatory.

serce ratunek

Artykuł ze stron: http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/europejski-dzien-przywracania-czynnosci-serca; https://www.wroclaw.pl/europejski-dzien-przywracania-czynnosci-serca

W drugą sobotę października, tak jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej.

hospicja

W Polsce działa ok. 280 hospicjów domowych opiekujących się chorymi przebywającymi we własnych domach, 65 hospicjów stacjonarnych, 76 oddziałów medycyny paliatywnej przy szpitalach i ponad 40 zespołów domowej opieki hospicyjnej nad dziećmi.

Z badania przeprowadzonego w 2010 r. na zlecenie Fundacji Hospicyjnej wynika, że większość ośrodków wspiera osoby osierocone. Nie robi tego tylko 14 proc. z nich. Udzielana pomoc to najczęściej indywidualne wsparcie psychologa (80 proc. ośrodków), ale ośrodki te prowadzą też grupy wsparcia (37 proc.) oraz organizują letni i zimowy wypoczynek dla osieroconych dzieci (31 proc.).

Prawie wszystkie polskie hospicja mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu opieka paliatywno-hospicyjna jest dla pacjentów i ich bliskich bezpłatna. Badania przeprowadzone w 2009 r. wykazały jednak, że przeciętne hospicjum jedynie 66 proc. środków uzyskuje z kontraktów z NFZ, a brakującą kwotę pozyskuje od sponsorów, indywidualnych darczyńców i osób przekazujących im 1 proc. swoich podatków.

 

artykuł ze strony: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/9-pazdziernika-Swiatowy-Dzien-Hospicjow-i-Opieki-Paliatywnej,102508,8.html

Samobadanie, profilaktyka, czynniki ryzyka, mammografia i skuteczne leczenie nowotworów związanych z piersią to najważniejsze hasła święta spod znaku różowej wstążki.

wstazka

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi (Breast Health Day) to ustanowione 15 października święto, którego istotą jest przypominanie i uświadamianie o tym jak zapobiegać występowaniu nowotworów piersi oraz o olbrzymim znaczeniu wykonywania badań przesiewowych.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie wykrywanych jest ponad 16 tysięcy nowych  przypadków raka piersi u kobiet w Polsce oraz ponad 100 wśród mężczyzn.
Co piąta kobieta, lecząca się onkologicznie choruje na raka piersi (ponad 20%).

Statystycznie, każdego dnia w Poliklinice, jedna kobieta jest operowana z powodu nowotworu piersi.

 

tekst ze strony: http://poliklinika.net/europejski-dzien-walki-z-rakiem-piersi/

Harmonogram pracy mammobusów w województwie zachodniopomorskim

mammografia

W mammobusach realizowany jest program bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet w wieku 50-69 lat w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi.

Na badania profilaktyczne skierowania nie są wymagane.

 

Województwo zachodniopomorskie obsługują mammobusy trzech firm:

  • Geneva Trust Polska Sp. z o.o., tel. 58 767 34 44 (rejestracja), 58 767 34 06 (wyniki)
  • Lux Med Diagnostyka Sp. z o.o., tel. 58 666 24 44
  • Mammo-Med Sp. z o.o., tel. 58 325 76 02 (rejestracja), 58 325 76 00 (wyniki)

Koszalin

24.10, ul. Jana Pawła II 20, przy galerii Emka, godz. 9-17, Geneva Trust
25.10, ul. Jana Pawła II 30, przy galerii Emka, godz. 9-16, Lux Med

Powiat koszaliński

25.10, Mielno, ul. Kościuszki (koło fontanny), przy deptaku, godz. 9-17, Geneva Trust
26.10, Mielno, ul. Kościuszki, na deptaku przy fontannie, godz. 9-16, Lux Med

 

Zobacz więcej o badaniach

Artykuł ze strony: http://nfz-szczecin.pl/viac4_news_34_harmonogram_pracy_mammobusow_w_wojewodztwie_zachodniopomorskim.htm

spirometria

W ramach DNI SPIROMETRII 2017 Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (SZGiCHP) jest organizatorem „BIAŁEJ SOBOTY”.

30.09.2017r. w godzinach 9.30 - 11.30 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Koszalina, okolicznych gmin i powiatów do wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH. W ramach „Białej Soboty” będzie istniała możliwość odbycia bezpłatnej konsultacji pulmonologicznej u lekarza pulmonologa

Hasło dni spirometrii 2017 brzmi:

„POLSKO ODDYCHAJ CZYSTYM POWIETRZEM”

 

Hasło to kieruje naszą uwagę na tematy bliskie pacjentom z chorobami obturacyjnymi płuc. Zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach jest poważnym problemem zdrowia publicznego, spowodowanym głównie poprzez emisje cząstek stałych, tlenków siarki i azotu oraz węglowodorów aromatycznych przez sektor komunalno - bytowy. Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią najgroźniejszą formę zatruwania środowiska. Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju między innymi: astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo - naczyniowego.

SPOTKAJMY SIĘ

w Koszalinie, SZGiCHP, ul. Niepodległości 44-48, wejście „B”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

artykuł ze strony: http://ekoszalin.pl/artykul/16625-Biala-Sobota-w-Zespole-Gruzlicy-i-Chorob-Pluc-w-Koszalinie

25 września 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. "Wsparcie i pomoc psychiczna oraz model pracy z osobami zaburzonymi psychicznie", które zostało przeprowadzone przez Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii "Drzwi Otwarte" ze Szczecinka.

Szkolenie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; realizacja zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Szkolenie przeznaczone było dla osób zajmujących się: administracją publiczną, edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, transportem publicznym, pomocą społeczną w zakresie działań sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego; Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej; Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
szkolenie

szkolenie1

grypa

Seniorzy z Koszalina - mieszkańcy w wieku 65 plus, mogą zgłaszać się do przychodni na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie.

 
Zainteresowani mieszkańcy Koszalina urodzeni do 31 grudnia 1952 r. mogą zgłaszać się do przychodni.
Początek szczepień jest planowany na 30 września.
 
ZOZ realizujące program:
* Przychodnia Lekarska „VITA” s. c. al. Monte Cassino 13 (tel. 94-347-72-00);
* „Panaceum” ul. Krzyżanowskiego 1 i ul. Racławicka 15 (tel. 94-346-44-78, 94-348-82-86);
* „Twoje Zdrowie”, ul. Kościuszki 7;
* „Salvita” s. c, ul. Kolejowa 71;
* Wojskowa Przychodnia ul. Zwycięstwa 204 A;
* „Rodzina” ul. Lelewela 7;
* „Cordis” ul. Kościuszki 7;
* „Profilaktyka” ul. Stanisława Staszica 8a;
* Poliklinika ul. Szpitalna 2; * CM Beta - Tarnowski Sp. z o.o. ul. Traugutta 31/3;
* „PULS” ul. Św. Wojciecha 1;
 
* Medical Beta Sp. z o.o. ul. H. Modrzejewskiej 15 - zaszczepi pacjentów z następujących NZOZ:
„Na Skarpie” s.c. ul. Bosmańska 9,
„MED.-MAX” sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48 oraz z innych NZOZ z terenu Koszalina, które nie przystąpiły do konkursu.
 
Na realizację programu profilaktycznego zaplanowano 100 tys. zł. W ramach programu zostanie zaszczepionych 3.125 osób z grupy ryzyka powyżej 65. roku życia.
Szczepienia rozpoczną się nie później niż 30 września.

 

artykuł ze strony: www.gk24.pl

Kalendarz

Październik 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

POZ

Apteki