18 maja 2018 r. w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wszystkich Beneficjentów działania 6.8 (wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 powiat koszaliński zawarł umowę o dofinansowanie projektu z zakresu profilaktyki nowotworowej.


„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Z takim tytułem będziemy oswajać mieszkańców naszego regionu przez najbliższe 5 lat, bo projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku.

Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób:

  • w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby),
  • w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).


W ramach projektu zaplanowano zakup aparatury medycznej do badań kolonoskopii – videokolonoskopu, a co najważniejsze wykonanie na nim  3 000 bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Badania będą wykonywane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie – Partnera projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 2 815 241,96 zł, kwota przyznanego dofinansowania  to 2 674 479,86 zł, wkład własny powiatu koszalińskiego (5%): 140 762,10 zł

Szczegółowe informacje, m.in. o tym jak wziąć udział w badaniach ukarzą się już wkrótce.

7

kolonoskopia logotypy

3 000 badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu koszalińskiego

Zakup aparatury medycznej do badań kolonoskopii – videokolonoskopu  !

Tytuł projektu  „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.
Projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020,  

Oś priorytetowa VI Rynek Pracy,

Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

REALIZACJA: KWIECIEŃ 2018 – CZERWIEC 2023

Całkowita wartość projektu: 2 815 241,96 zł

kwota przyznanego dofinansowania (95% w tym 10% stanowią środki budżetu państwa): 2 674 479,86 zł

wkład własny powiatu koszalińskiego (5%): 140 762,10 zł

Realizacja w Partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie.


Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób:
a) w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby),
b) w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).

Szczegóły i rekrutacja już wkrótce!

FB FindUsonFacebook online 248 pl PL

Kalendarz

Maj 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31