kolonoskopia logotypy

Powiat Koszaliński – zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i  dostawa materiałów promocyjnych, informacyjnych i biurowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM”- badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa nr: RPZP.06.08.00-32-K010/17-00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRABNIA:

Zapytanie ofertowe nr 1 - treść, wymogi złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy - szczegóły zamówieniaNPZ logo RGB

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest Przygotowanie graficzne i druk ulotki informacyjno – promocyjnej (1 000 szt.) na potrzeby realizacji Projektu

pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Działanie 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała
Cel Operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

 

Zapytanie nr 4 - wytyczne
Załącznik nr 4 do zapytania (integralna część umowy)
Wzór Umowy nr 4 - szczegóły realizacji

NPZ logo RGB

Przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO jest Kompleksowa realizacja materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”  z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Działanie 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała
Cel Operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

 

Zapytanie nr 3 - wytyczne
Załącznik nr 3 do zapytania (integralna część umowy)
Wzór Umowy nr 3 - szczegóły realizacji

 

ODPOWIEDŻ NA PYTANIE KIEROWANE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 (z dn.12.04.2018 r.)

NPZ logo RGB

 

Przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO jest Kompleksowa realizacja spotkań grup wsparcia dla osób z otyłością – mieszkańców powiatu koszalińskiego na potrzeby projektu z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia; Działanie 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała;
Cel Operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

 

Zapytanie nr 1 - wytyczne
Załącznik nr 1 do zapytania (integralna część umowy)
Wzór Umowy nr 1 - szczegóły realizacji

 

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (11.04.2018).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA KIEROWANE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3 (z dn. 12.04.1018 r.)

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Kalendarz

Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30